HTR ook de komende vijf jaar de lokale omroep gemeente Heusden

Het Commissariaat voor de Media heeft voor de Heusdense Televisie en Radio Stichting wederom een zendvergunning afgegeven als de lokale omroep van de gemeente Heusden.

Het Commissariaat volgt hiermee het advies dat de gemeenteraad van Heusden op 18 september 2018 heeft vastgesteld.

De vergunning is geldig vanaf 24 augustus 2018 tot en met 24 augustus 2023. Het Bestuur van HTR ziet in deze toewijzing van het Commissariaat het bewijs dat HTR de afgelopen jaren binnen de gemeente Heusden haar bestaansrecht als vrijwilligersorganisatie bewezen heeft.

 

Uit het Raadsbesluit gemeente Heusden van 18 september 2018

Wij vinden dat de zittende omroep zich in de afgelopen vijf jaar (nogmaals) heeft getoond als een professionele organisatie die voor velen een informerende schakel vormt tussen het openbare leven en onze inwoners. Daarnaast heeft de programmaraad een representatieve samenstelling en is de betrokkenheid van de vrijwilligers erg groot. Bovendien is er over de vorming van streekomroepen, in het verlengde van de streekindeling, regelmatig contact geweest met de gemeenten van De Meijerij, en dan met name 's-Hertogenbosch. Deze samenwerking zal in de loop van de komende jaren steeds concreter worden. De schaal waarop de HTR opereert en het maatwerk sluiten goed aan bij die van Heusden en de aandacht die aan Heusdens nieuws en onderwerpen kan worden gegeven. In dit perspectief, en met het oog op de toekomstige ontwikkelingen, is het behoud van een zendvergunning voor de zittende lokale media-instelling essentieel. Vanuit Heusdens perspectief en met het oog op de behoeften van onze inwoners stellen wij u voor een aanvullend advies uit te brengen en hierin een voorkeur uit te spreken voor de zittende omroep HTR.