TV Programma's

HTR Actueel

Uitzending: 
zaterdag, 16 juni 2018 | 19:00

-  Zeepkistenrace Elshout -
-  Expositie ‘Levenskunst’ eerbetoon Riek Smagge -  
-  Wandelfestival Drunen voor Pink Ribbon -
-  Alles voor Mekaar Vlijmen/Vliedberg

Kamperen in Drunen

Aflevering: 
34
Uitzending: 
vrijdag, 15 juni 2018 | 19:00

In de laatste aflevering voor de zomer ontmoeten presentator Leo Swaans en streekarchivaris Hildo van Engen elkaar bij Drunen, om te zien wat er nog resteert van het voormalige kampeercentrum De Klinkaert. Vanaf het begin van de vorige eeuw kwam het binnenlands toerisme in zwang. Aanvankelijk was vooral kamperen populair. In deze regio was vooral het bosrijke gebied bij Drunen en Giersbergen in trek. Kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog begon de toenmalige gemeente Drunen hier een eenvoudig kampeerterrein, dat zich vanaf het midden van de jaren vijftig ontwikkelde tot een uitgebreid vakantiecentrum met slaapzalen, tientallen bungalows, en vaste en tijdelijke kampeerplekken. Kampeercentrum De Klinkaert stond onder toezicht van een stichtingsbestuur, dat naast burgemeester en raadsleden aanvankelijk ook bestond uit vertegenwoordigers van de kerk, de middenstand en de scouting. In de jaren zestig en zeventig werd De Klinkaert een paar keer uitgebreid en gemoderniseerd. De camping beschikte toen over zo’n 600 kampeerplekken, waar in het hoogseizoen om en nabij 2500 vakantiegangers verbleven. De Klinkaert heeft tot in de jaren tachtig bestaan. Er is toen nog een poging gedaan de camping te privatiseren, maar toen dat onhaalbaar bleek is besloten het terrein terug te geven aan de natuur.

Afgezien van een oude asfaltweg en een kampeerweide vinden Swaans en Van Engen van de camping nog maar weinig terug. Anders is dat in het archief, waar De Klinkaert veel sporen heeft nagelaten. Een kleine selectie uit de bewaard gebleven stukken laat zien wat de inbreng is geweest van de Nederlandse Kampeerraad bij de totstandkoming van het kampeercentrum, welke regels er in de jaren vijftig voor kampeerders golden, en waarom vakantiegangers in 1977 nogal ontevreden waren over het niveau van het sanitair en van de prijzen in de kampwinkel.

De uitzending van Het Streekarchief is te zien op Ziggokanaal 42 vanaf vrijdag 15 juni om 19.00 uur. Daarna worden de uitzendingen met enige regelmaat herhaald.

Tentenkamp op camping De Klinkaert (foto: SALHA, beeldbank, DRN02134)
Een van de bungalows op De Klinkaert (foto: SALHA, beeldbank, DRN02115)
Het hoofdgebouw van de camping (foto: SALHA, beeldbank, DRN02142)

HTR Actueel

Uitzending: 
zaterdag, 9 juni 2018 | 19:00

HTR-TV zendt zaterdagavond 9 juni vanaf 19.00 uur o.a. uit:

  • 75 jaar voetbalvereniging Haarsteeg
  • Zomerconcert Vocaal Ensemble PAVANE
  • Extra: Interview met hoofdredacteur Lucas van Houtert van het Brabants Dagblad.

Herhaling zondagavond vanaf 20.00 uur.

Om iets los te kunnen laten, moet je het eerst vashouden

Uitzending: 
donderdag, 7 juni 2018 | 19:00

Als je zwanger bent verheug je je op het kindje wat gaat komen. Wordt het een zoon of een dochter? Je omgeving leeft ook met je mee. Kortom, een heuglijke tijd voor de meeste a.s. ouders.

Helaas mocht het voor Mireille Elshof, Gertie van der Linden en Lotte de Wind niet zo zijn. Drie moeders waarvan zes kindjes in de buik overleden en waarvan zij meteen na de geboorte afscheid moesten nemen.

Nog niet zo heel lang geleden werden stilgeboren baby’s meteen na de bevalling weggehaald. De ouders mochten deze kindjes niet zien en het geslacht werd niet verteld. Gelukkig gebeurt dat nu niet meer.

In Anders dan Anders vertellen Mireille, Gertie en Lotte hun eigen verhaal aan Jacqueline Fenn. Hoe zij wél op een waardige manier afscheid hebben kunnen nemen van hun kindjes. En hoe dit gezamenlijk verdrietige verlies ertoe geleid heeft dat zij als ervaringsdeskundigen hun eigen uitvaartonderneming begonnen zijn voor stilgeboren kinderen en baby’s tot 1 jaar. 

Uitzending ‘Anders dan Anders’ op donderdag 7 juni vanaf 19.00 uur op HTR kanaal 42 Ziggo.

Toon, Francinus en Vicki: een dankbare schakel bij leven, ziekte en dood

Aflevering: 
76
Uitzending: 
zaterdag, 26 mei 2018 | 19:00

In deze 76euitzending praat presentator Leo Swaans met drie gasten over de unieke mogelijkheden bij de inloophuizen voor kankerpatiënten in Waalwijk en ’s-Hertogenbosch en het hospice in Waalwijk. 

Als je de diagnose kanker te horen krijgt, staat de wereld plotseling op zijn kop; niet alleen je eigen wereld, ook die van je partner, kinderen, familie en vrienden. Waar kun je naar toe met alle onzekerheden die op je af komen? Dit geldt ook voor de patiënten die te horen krijgen dat ze ongeneeslijk ziek zijn en nog maar een korte periode kunnen leven.

Er zijn in Nederland 80 inloophuizen, waarbij twee in onze omgeving. De inloophuizen zijn een ontmoetingsplek voor iedereen, ongeacht leeftijd, die direct of indirect met kanker te maken heeft of heeft gehad. Persoonlijke aandacht, een luisterend oor, betrokkenheid van gastvrouwen en gastheren, rust en warmte vind je in deze huizen. Een plek waar je helemaal jezelf kunt zijn. 

In Nederland zijn 150 hospices. Een plek in een hospice is voor die patiënten die een maximale levensverwachting hebben van drie maanden. In het hospice krijgt de patiënt een warme, waardige en waardevolle zorg in zijn of haar laatste levensfase.

Presentator Leo Swaans praat in de HTR-studio met drie gasten die op dit moment leidinggevende functies betrekken bij inloophuis of hospice. Het zijn Myriam Söder (coördinator Inloophuis Toon in Waalwijk), Jacqueline Crooijmans (directeur Vicki Brownhuis ’s-Hertogenbosch) en Baukje Lycklama à Nijeholt (algemeen manager Hospice Francinus de Wind Waalwijk)

Na een introductie van de drie huizen door de gasten, wordt onder andere ook ingegaan op het verkrijgen van de financiële middelen, het werven en scholen van vrijwilligers, de activiteiten en de diverse toekomstplannen.

De HTR-uitzending op Ziggokanaal 42 is op zaterdagavond 26 mei om 19.00 uur. Het programma wordt herhaald op zondag 27 mei om 20.00 uur.

V.l.n.r. Leo Swaans (HTR), Baukje Lycklama à Nijholt (Hospice Francinus de Wind), Jacqueline Crooijmans (Vicki Brownhuis) en Myriam Söder (Inloophuis Toon)
Presentatie: 

Coalitievorming en programma 2018 – 2022

Uitzending: 
vrijdag, 25 mei 2018 | 19:00

HTR-TV zendt vrijdagavond 25 mei vanaf 19.00 uur een interview uit met Leo Swaans en formateur Martijn van Esch (DMP).

Het onderwerp gaat over de coalitievorming en programma 2018 – 2022 (Heusden.Samen.Doen!) in de gemeente Heusden.

Presentatie: 
Gast(en): 

HTR Actueel

Uitzending: 
zaterdag, 19 mei 2018 | 19:00
  • Atletiekvereniging DAK viert 50 jarig jubileum
  • Het Vlijmens Spektakel
  • Energietransitie in Heusden

Herhaling zondagavond vanaf 20.00 uur.

Het rad van Heusden

Uitzending: 
vrijdag, 18 mei 2018 | 19:00

In deze uitzending ontmoeten presentator Leo Swaans en streekarchivaris Hildo van Engen elkaar in Museum Het Gouverneurshuis in Heusden, waar volgende week een bijzondere expositie van start gaat over Zeven eeuwen Heusden. Dat is aanleiding om eens wat meer te weten te komen over het oude wapen van Heusden dat iedereen waarschijnlijk wel kent: een rood rad tegen een goudkleurige achtergrond. In andere kleurencombinaties is dat wapen nog altijd verbonden aan tal van dorpen in het Land van Heusden. In het Gouverneurshuis hangt een achttiende eeuws wapenbord, afkomstig van het Hoogheemraadschap van de Hoge Maasdijk van Stad en Lande van Heusden. Het Heusdense wapen is op dit bord voorzien van een helmteken, een kroon en twee ezelsoren.

Aan de hand van een handschrift uit de zeventiende eeuw bespreken Swaans en Van Engen twee verklaringen over de herkomst van het Heusdense wapen. Een kroniek over de heren van Heusden plaatst de oorsprong van het wapen in de negende eeuw en brengt het in verband met dat van de graven van Kleef. Een andere theorie wil dat de tweede heer van Heusden, Boudewijn, in dienst zou zijn geweest bij de Engelse koning Edmund. Hij werd verliefd op diens dochter Sophia, die hij in het geheim meenam naar zijn kasteel in Heusden. Daar werd zij na lange tijd ontdekt door de koning, die haar aantrof achter een spinnewiel. De koning was daarover zo verheugd, dat hij de heer van Heusden een wapen toekende met een rood wiel, als verwijzing naar het spinnewiel waarachter hij zijn dochter aantrof. Dit mooie verhaal is onwaarschijnlijk, maar toch wijdverbreid. Het Rijksmuseum in Amsterdam bezit een zeventiende-eeuws schilderij waarop het is afgebeeld. In de negentiende eeuw dichtte Willem Bilderdijk over ’Het wiel van Heusden’, en nog in 1956 stond het verhaal centraal in het toneelstuk dat werd uitgevoerd ter gelegenheid van de opening van het Heusdense stadhuis. Aan het slot van de uitzending wordt uiteraard de vraag opgeworpen, hoe de herkomst van het Heusdense wapen wel kan worden verklaard.

Heer Boudewijn van Heusden en zijn echtgenote Sophia ontvangen eerbewijzen van de gezant van koning Edmund, schilderij door Adriaen Pietersz. van de Venne, ca. 1626 (Rijksmuseum, Amsterdam)
Achttiende-eeuws wapenbord van het Hoogheemraadschap van de Hoge Maasdijk van Stad en Lande van Heusden (Museum Het Gouverneurshuis, bruikleen van gemeente Heusden)
Uitvoering van het toneelstuk ’Rad en vuur’ bij de opening van het Heusdense stadhuis in 1956 (Streekarchief Langstraat Heusden Altena, beeldbank, foto HSD08071).
Presentatie: 
Gast(en): 

HTR Actueel

Uitzending: 
zaterdag, 12 mei 2018 | 19:00
  • ATS kliniek Vlijmen
  • Jan Boeren over Tai Chi

Herhaling zondagavond vanaf 20.00 uur.

Pagina's