TV Programma's

HTR TV uitzending

Uitzending: 
donderdag, 30 mei 2019 | 19:00
 • de Avond4daagse in Drunen
 • de Dag van de Techniek in Nieuwkuijk met de uitreiking van de Doener Award 2018.
Wethouder Thom Blankers en Jos van der Ven winnaar Doener Award 2018 ( Foto: Ad Kraamer )
Alle genomineerden Doener Award 2018 ( Foto: Ad Kraamer )

Regionaal Bureau voor Toerisme

Aflevering: 
86
Uitzending: 
zaterdag, 25 mei 2019 | 19:00

De afgelopen 55 jaar kende de gemeente Heusden een Heusdens Bureau voor Toerisme (het HBT), waarvan 39 jaar VVV Heusden. In al die jaren groeide deze organisatie met beroepskrachten en vele vrijwilligers uit tot een professionele organisatie die de gemeente Heusden op de kaart heeft gezet en honderdduizenden gasten wegwijs heeft gemaakt in Heusden.

Vanaf 2016 is er achter de schermen gewerkt aan een overgang van het Heusdens Bureau voor Toerisme naar een Regionaal Bureau voor Toerisme. Naast de gemeente Heusden participeren nu ook de gemeenten Dongen, Waalwijk en Loon op Zand in dit nieuwe Bureau.

Op 30 januari 2019 is de nieuwe stichting opgericht en is er gewerkt aan een nieuwe structuur en organisatie. Vanaf nu promoot het RBT de recreatieve potentie van deze regio.

Reden voor de redactie van het programma om drie vertegenwoordigers van het nieuw opgerichte RBT uit te nodigen aan de Tafel van Heusden. Te gast in de uitzending zijn Aileen Kok (manager), Inge Sprangers (marketing medewerkster) en Jaap Kaai (bestuursvoorzitter).

De HTR-uitzending op Ziggokanaal 42 is op zaterdagavond 25 mei om 19.00 uur. Het programma wordt herhaald op zondag 26 mei om 20.00 uur.

De gasten van het RBT. V.l.n.r. Inge Sprangers, HTR-presentator Leo Swaans, Aileen Kok en Jaap Kaai (foto Ad Kraamer)
Luchtfoto Vesting Heusden (foto RBT)
Toegang tot de Drunense Duinen bij Natuurpoort Giersbergen (foto RBT)
Presentatie: 

HTR Actueel

Uitzending: 
zaterdag, 18 mei 2019 | 19:00

HTR-TV zendt zaterdagavond vanaf 19.00 uur het volgende uit:

 • De Dag van de Techniek
  Wethouder Thom Blankers
   
 • Zomerschool voor senioren
  Ankie van Agtmaal
   
 • Route van de kunst 2019
  Henk Willems, Annie van Dal en Corné van Iersel

Herhaling zondagavond vanaf 20.00 uur.

Schotse bevrijders

Aflevering: 
43
Uitzending: 
vrijdag, 17 mei 2019 | 19:00

Swaans en Van Engen treffen elkaar ten zuiden van Drunen, langs het Afwateringskanaal ter hoogte van het Steegerf. Begin november 1944 was dit kanaal een belangrijk obstakel voor de soldaten van de 51e Highland divisie, die al een groot gedeelte van Zuid-Nederland hadden bevrijd en zich nu gereed maakten voor de verovering van het laatste stukje van Brabant. Omdat de Schotten veronderstelden dat zich achter het Afwateringskanaal een flinke Duitse troepenmacht bevond, werd gedurende enkele dagen met een groot aantal kanonnen op Drunen gevuurd. Nadat de eerste geallieerden met bootjes het kanaal waren overgestoken, bleek van serieuze Duitse tegenstand geen sprake. In Drunen waren toen al grote verwoestingen aangericht.

Verschillende Schotse brigades bevrijdden behalve Drunen ook Elshout, Haarsteeg, Nieuwkuijk, Vlijmen, Heusden en Herpt. In het spoor van de Schotse bevrijders stoppen Swaans en Van Engen bij het Drunense raadhuis, waar een plaquette de namen vermeldt van de in Drunen gevallen oorlogsslachtoffers, waaronder enkele geallieerde soldaten.

De Schotse divisie die op 5 november Heusden wist te bereiken, trof een stad aan waarvan de bevolking in diepe rouw verkeerde. Een paar uur voor de komst van de bevrijders voltrok zich hier de Stadhuisramp, die aan maar liefst 134 personen het leven zou kosten. De Schotten hadden geen tijd om lang in Heusden te blijven. Het waren Engelse soldaten die in de dagen erna assisteerden bij het zoeken naar slachtoffers in het puin van het verwoeste stadhuis.

In het Streekarchief laat Van Engen aan Swaans enkele archiefstukken zien die herinneren aan het optreden van de Schotten. Ook bekijken ze een affiche waarmee de gemeente Heusden eind 1944 de complete evacuatie aankondigde. Zuid-Nederland was bevrijd, maar het noorden nog niet. Omdat de Bergsche Maas het oorlogsfront vormde, was in Heusden en omgeving het risico van Duitse granaatinslagen zo groot, dat alle burgers gedwongen werden om hun woonomgeving te verlaten. Bij terugkeer in mei 1945 troffen velen hun woningen beschadigd en geplunderd aan. Van een feestelijke bevrijding was in deze regio dan ook eigenlijk geen sprake. ‘We zijn wel bevrijd, maar niet verblijd’, werd het destijds verwoord.

De Grotestraat in Drunen bij de bevrijding in 1944, met van links naar rechts de verwoeste pastorie, kerk en gemeentehuis (foto SALHA).
Een oude ansichtkaart van een Schotse bevrijder in Nederland.
In deze omgeving werd in 1994 in aanwezigheid van Schotten herdacht dat de regio een halve eeuw eerder door Schotse militairen werd bevrijd.
Presentatie: 

HTR Actueel

Uitzending: 
zaterdag, 11 mei 2019 | 19:00
 • Frietbakker Jeroen van Iersel
 • Seniorenvereniging Vlijmen Dorp
 • KiX-Dance eindvoorstelling Zap ! it

Herhaling zondagavond vanaf 20.00 uur.

Paranormaal is heel normaal

Uitzending: 
donderdag, 9 mei 2019 | 19:00

Dat zegt Anja Reijns. Zij is deze aflevering te gast in ‘Anders dan Anders’. 
Niks zweverigs aan. Gewoon een kordate dame die haar paranormale gave gebruikt om mensen én dieren te helpen. In het hogere segment in de paardensport heeft zij een goede reputatie opgebouwd. En veel mensen met diverse klachten hebben inmiddels de weg naar haar praktijk gevonden. In één ding is Anja heel stellig: ‘Éérst naar de dokter voordat je bij mij komt!’
Anja vertelt aan Jacqueline Fenn hoe zij te werk gaat. En of paranormaal zijn een lust of een last is.

Presentatie: 
Gast(en): 

HTR Actueel

Uitzending: 
zaterdag, 4 mei 2019 | 19:00
 • Franklin en Nicole ’t Zand van Rejoice Drunen
 • Sander Budding over fietsen t.b.v. het Epilepsiefonds
 • Koninklijke onderscheiding Jacqueline Fenn

Herhaling zondagavond vanaf 20.00 uur.

Arbeidsmigranten in de gemeente Heusden

Aflevering: 
85
Uitzending: 
zaterdag, 27 april 2019 | 19:00

De lokale en regionale economie kan niet meer zonder arbeidsmigranten. Dat is wel duidelijk wanneer je door de eigen gemeente en de regio rijdt. Veel van deze arbeidsmigranten komen uit de zgn. MOE-landen (Midden- en Oost Europese landen). Deze arbeidsmigranten zijn tijdelijk, iets langer of permanent in ons land. Het beleid ten aanzien van bijvoorbeeld huisvesting moet daardoor aangepast worden. Er bestaat namelijk een groot verschil tussen de omvang van de doelgroep arbeidsmigranten en het beschikbare reguliere woningaanbod.

In de uitzending is de Heusdense wethouder Werk & Economie Thom Blankers in de studio. Samen met presentator Leo Swaans verkennen ze de huidige situatie rondom de arbeidsmigranten in Heusden en de regio. Uitgangspunt hierbij zijn de cijfers en feiten. Volgens schattingen zijn er tussen de 750 en 1000 arbeidsmigranten in Heusden en naar verwachting komen er tot 2020 tussen de 370 en 520 bij. Niet alle migranten staan ingeschreven bij de gemeente. Veel van de migranten werken in de tuinbouw, maar ook de zogenaamde maakindustrie heeft mensen nodig om hun producten te kunnen blijven produceren. Op dit moment zijn de arbeidsmigranten verspreid over de gemeente gehuisvest. Andere plaatsen kiezen voor een meer grotere opvang, zoals bijvoorbeeld in Waalwijk. Een te hoge bewoningsintensiteit vergroot echter de kans op overlast.

Wethouder Blankers heeft de regierol als het gaat om een regionale aanpak in de regio Hart van Brabant. Aan het eind van dit jaar zijn de aanbevelingen voor deze opgave klaar. Tot die tijd heeft hij in Heusden strengere regels ingevoerd met betrekking tot onder andere het maximum aantal bewoners, huisregels, beheer, minimale verblijfsruimte en parkeerruimte op eigen terrein. Hoe de regionale opgave er ook uit zal gaan zien, iedere gemeente is straks zelf aan zet om duidelijke afspraken te maken, waarbij zeker ook de integratie van de migranten een belangrijke rol zal moeten gaan krijgen.

De HTR-uitzending op Ziggokanaal 42 is op zaterdagavond 27 april om 19.00 uur. Het programma wordt herhaald op zondag 28 april om 20.00 uur.

Veel arbeidsmigranten in Heusden werken in de tuinbouw, zoals hier bij een aspergeveld (foto Leo Swaans)
Wethouder Thom Blankers en presentator Leo Swaans (foto Ad Kraamer)
Presentatie: 

HTR Actueel

Uitzending: 
zaterdag, 20 april 2019 | 19:00
 • Voorzitter Jens Cnossen van de Seniorenraad
 • Paasfestijn Drunen
 • Burgemeester Henk Willems cultuurprijs

Herhaling zondagavond om 20.00 uur.

De onneembare vesting

Aflevering: 
42
Uitzending: 
vrijdag, 19 april 2019 | 19:00

Het Streekarchief, aflevering 42 – De onneembare vesting

In aflevering 42 van het Streekarchief brengen presentator Leo Swaans en streekarchivaris Hildo van Engen een bezoek aan de vestingwerken van Heusden. De groene wallen zijn een blijvende herinnering aan de tijd van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), waarin Heusden het Hollandse achterland moest beschermen tegen het leger van de Spaanse koning.

Als frontierstad beleefde Heusden een periode van grote bloei. De garnizoenen die in Heusden verbleven brachten leven in de brouwerij, en dat gaf de plaatselijke economie een flinke stimulans. In de negentiende eeuw verloren de vestingwerken hun defensieve functie. Ook de garnizoenen verlieten de stad. De wallen werden deels afgegraven en door de bewoners in gebruik genomen als groentetuin of om er vee te weiden. Al vóór de Tweede Wereldoorlog gingen er stemmen op om de vestingwerken maar helemaal te laten verdwijnen. De wallen zorgden ervoor dat Heusden geen ruimte had om uit te breiden, terwijl ze een hindernis vormden voor het toenemende autoverkeer. Tijdens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog werd de roep om de wallen te slechten alleen maar sterker. Gelukkig is dat er niet van gekomen. Toen in de jaren zestig besloten werd om Heusden met behoud van de historische waarden te restaureren, werden ook de vestingwallen grondig aangepakt. In 1968 gaf burgemeester Scholten het startsein door vanuit een tank de eerste hoeveelheid zand te verplaatsen. In de jaren tachtig werden de werkzaamheden aan de vestingwerken afgerond met de bouw van enkele stadspoorten.

In het Streekarchief laat Van Engen aan Swaans de oudste fortificatierekening zien. In dit dossier uit 1579 hield het stadbestuur nauwgezet de financiën van de aanleg van de vesting bij. De notities geven een gedetailleerd beeld van het verloop van de vestingbouw. Ook worden twintigste-eeuwse stukken bekeken die duidelijk maken hoe sterk in sommige kringen de wens was om de vestingwallen af te graven en Heusden de ruimte te geven. Ten slotte toont Van Engen archiefstukken en foto’s die te maken hebben met de herbouw van de stadspoorten, die bepaald niet onomstreden waren.

‘T Lants Sterckte’, afbeelding van de Heusdense vestingwerken door Adriaen van der Venne, ca. 1625 (foto SALHA).
Deze foto van de Pompstraat laat duidelijk zien dat de vestingwallen tegenwoordig weer hoger zijn dan aan het begin van de vorige eeuw (foto Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed).
Gezeten in een tank startte burgemeester Gerard Scholten in 1968 de restauratie van de Heusdense vestingwerken (foto SALHA).

Pagina's