TV Programma's

HTR Actueel

Uitzending: 
zaterdag, 16 februari 2019 | 19:00

HTR-TV zendt zaterdagavond 16 februari vanaf 19.00 uur het volgende uit:

 • Groot Dwergonisch Mannenkoor & 4EVER YOUNG
 • Waterschapsverkiezingen 20 maart
 • Top 11 x 11 op HTR radio

Herhaling zondagavond vanaf 20.00 uur.

Als gevels konden spreken...

Aflevering: 
40
Uitzending: 
vrijdag, 15 februari 2019 | 19:00

In de veertigste aflevering van dit programma richten presentator Leo Swaans en streekarchivaris Hildo van Engen hun blik op de historische gevels in het stadje Heusden. Ze staan in het bijzonder stil bij een drietal karakteristieke gevelstenen: die van het huis ‘Int Paradys’ in de Breestraat, het intrigerende ‘Men mot hem crommen’ aan de Stadshaven, en de imposante voorstelling van Sint-Joris en de draak in de gevel van de voormalige schuttersdoelen in de Putterstraat. In het verleden, toen er nog geen huisnummers bestonden, hadden veel gebouwen in steden een naam, die soms in een ingemetselde steen in de gevel verbeeld kon worden.

De argeloze voorbijganger zal denken dat deze gevelstenen al eeuwen onlosmakelijk met deze panden verbonden zijn, maar niets is minder waar. Aan het begin van de twintigste eeuw werden juist deze drie gevelstenen opgekocht door de uit Oss afkomstige industrieel Frans Jurgens, die op het landgoed Heijendael in Nijmegen een nieuwe villa liet bouwen. Dit ‘Huize Heijendael’ werd ontworpen in een bouwstijl die refereert aan de zogenaamde ‘oud-Hollandse’ bouwkunst die werd toegepast in de zeventiende eeuw. De muren van de villa werden voorzien van allerlei ornamenten en gevelstenen, waarvan er dus drie in Heusden werden gevonden. Dat de huiseigenaren bereid waren om voor een aanzienlijk bedrag hun gevelsteen te laten vervangen door een replica, zorgde in het vestingstadje voor enige beroering. Na lang aandringen slaagde het Heusdense gemeentebestuur er in 1968 in om de gevelstenen uit Nijmegen terug te halen. Sindsdien sieren de originele drie stenen weer de panden waaruit ze afkomstig waren.

Deze merkwaardige geschiedenis roept bij Leo Swaans de vraag op naar het historische gehalte van het straatbeeld in Heusden. In het Streekarchief toont Hildo van Engen hem een bijzonder archiefstuk: een tekening van de gevels in een gedeelte van de Putterstraat. De tekening maakt deel uit van een serie straatwandtekeningen die in 1943 werd gemaakt onder leiding van de Amsterdamse architect F. Jantzen. Dit gebeurde in het kader van een werkgelegenheidsproject voor architecten, die door de oorlogsomstandigheden maar weinig opdrachten hadden. Aan dit initiatief is het te danken dat het aanzien van de meeste Heusdense straten tot in detail is gemeten en getekend, zodat we een goed beeld hebben van de huizen in Heusden kort vóór 1944, in welk jaar er veel gebouwen onherstelbaar zijn  beschadigd.

Swaans en Van Engen bekijken ook de kleurige straatwanden die zijn gemaakt door voormalig stadsrestaurator René van Boxtel. Op basis van de tekeningen uit 1943 maakte hij gekleurde versies van zowel de situatie in 1943 als die anno nu. De tekeningen van Van Boxtel maken het mogelijk om een goede vergelijking te maken van de huizen in Heusden in de oorlog en tegenwoordig.

De uitzending van Het Streekarchief is te zien op Ziggokanaal 42 vanaf vrijdag 15 februari om 19.00 uur. Daarna worden de uitzendingen met enige regelmaat herhaald.

De gevelkijker, een beeld van Niek van Leest, gemaakt in 1975. Het beeld staat symbool voor de grootschalige restauratie van de vestingstad Heusden. (foto Ad Kraamer)
De gevelsteen ‘Int Paradys’ in de Breestraat in Heusden. Tussen 1913 en 1968 was het ingemetseld in Huize Heijendael in Nijmegen. (foto Ad Kraamer)
Van onder naar boven een van de originele tekeningen van architect F. Jantzen (1943), in het midden dezelfde tekening maar dan ingekleurd door stadsrestaurator René van Boxtel en boven de situatie van nu. (foto Ad Kraamer)

HTR Actueel

Uitzending: 
zaterdag, 9 februari 2019 | 19:00

HTR-TV zendt a.s. zaterdag 9 februari vanaf 19.00 uur het volgende uit:

 • Carnaval 2019 Jeugd Knotwilgendam & Haorendam
 • Buurtpreventie Drunen
 • Nieuwe samenwerking Bibliotheek & Speel-O-Theek

Herhaling zondagavond vanaf 20.00 uur.

Voedselbank Heusden

Uitzending: 
donderdag, 7 februari 2019 | 19:00

Nederland is een rijk land. Een van de fijnste landen om in te wonen. Desondanks lukt het duizenden gezinnen in Nederland niet meer om de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Te veel kinderen gaan zonder ontbijt naar school. Te veel ouderen moeten alleen van een AOW-uitkering leven. Er zijn grote schulden ontstaan Gelukkig biedt dan de Voedselbank verlichting.
Ook in Heusden is er een Voedselbank. Met een uitgiftepunt  in Vlijmen waar ongeveer 75 gezinnen uit Vlijmen en Heusden terecht kunnen, en een in Drunen waar 45 gezinnen gebruik van maken.
In ‘Anders dan Anders’ praat presentatrice Jacqueline Fenn met Frans van Delft (coördinator)en Theo Nelissen (vrijwilliger) over hun werkzaamheden in Vlijmen.
Zij geven een duidelijke uitleg over de gang van zaken bij de Voedselbank. Of en wanneer je ervoor in aanmerking komt. Over die moeilijke eerste keer over de drempel stappen. Over vooroordelen van buitenstaanders. 
Maar... het kan zomaar iedereen overkomen!

Uitzending: donderdag 7 februari vanaf 19.00 uur op HTR-TV, kanaal 42 Ziggo.

Presentatie: 

HTR Actueel

Uitzending: 
zaterdag, 2 februari 2019 | 19:00

HTR-TV zendt zaterdagavond 2 februari vanaf 19.00 uur het volgende uit:

 • Toneelvoorstelling van het Heesbeens Toneel
 • Werkgroep over Sterrenkunde
 • Bart Beaard over zijn dorpswandelingen

Herhaling zondagavond vanaf 20.00 uur.

Winkelen in de gemeente Heusden

Aflevering: 
82
Uitzending: 
zaterdag, 26 januari 2019 | 19:00

De 82uitzending van De tafel van Heusden gaat over winkelen in de gemeente Heusden. De meeste inwoners van de gemeente doen hun dagelijkse boodschappen in de eigen gemeente. Daarnaast zijn er een groot aantal winkels voor non-food artikelen. Maar hoe gaat het met die winkels, is er niet te veel leegstand, hoe gaat het met het parkeren, wat is de invloed van shoppen via internet, welke ontwikkelingen zijn er en wat is de rol van de gemeente hierin? Reden genoeg voor presentator Leo Swaans om vier gasten aan De tafel van Heusden uit te nodigen.

 • Marcel van Iersel, eigenaar van een nieuwe bloemenzaak aan het Plein in Vlijmen en tevens voorzitter van Ondernemersvereniging Groot Vlijmen
 • Wilbert van der Ven, eigenaar van een speelgoedzaak in Vlijmen/Vliedberg en voorzitter van de Winkeliersvereniging Vliedberg
 • Herman van Herwijnen, voorzitter Centrummanagement Drunen
 • Thom Blankers, wethouder Werk & Economie, met onder andere de portefeuille economische zaken

De HTR-uitzending op Ziggokanaal 42 is op zaterdagavond 26 januari om 19.00 uur. Het programma wordt herhaald op zondag 27 januari om 20.00 uur.

Impressie winkelcentrum Vlijmen
Impressie winkelcentrum Vliedberg
Impressie winkelcentrum Drunen
Presentatie: 

HTR Actueel

Uitzending: 
zaterdag, 19 januari 2019 | 19:00

HTR-tv zendt zaterdagavond 19 januari vanaf 19.00 uur het volgende uit:

 • Van Dam tot Dam Bèttel
 • Dansclub Swingende Senioren Drunen
 • Opening Het Gastenhuis Vlijmen

Herhaling zondagavond vanaf 20.00 uur.

Kookt op gas!

Aflevering: 
39
Uitzending: 
vrijdag, 18 januari 2019 | 19:00

In aflevering 39 treffen presentator Leo Swaans en streekarchivaris Hildo van Engen elkaar op de grens van Vlijmen en Nieuwkuijk bij een klein maar fraai gebouwtje dat de meeste voorbijgangers waarschijnlijk nooit is opgevallen. Het is het eerste gasstation van Vlijmen, dat diende om de gasdruk te kunnen regelen en het gasverbruik te meten. Het werd opgeleverd in 1954, nadat burgemeester Van Hout eerder dat jaar met feestelijk vertoon de eerste gasbuis in de grond had gelegd. In een nog feestelijker entourage werd in 1955 door Commissaris van de Koningin De Quay symbolisch de eerste Vlijmense gasvlam ontstoken. Aanvankelijk was het aantal aansluitingen zo gering, dat het verbruik soms niet kon worden gemeten. Toch ontving het Gemeentelijk Gasbedrijf van Vlijmen binnen enkele maanden al vijfhonderd verzoeken om een aansluiting. Dit gas was zogeheten ‘mijngas’ of ‘cokesovengas’, dat werd vervaardigd uit steenkool. Het gas was afkomstig van de Staatsmijnen in Zuid-Limburg. Er was voor de infrastructuur een nauwe samenwerking met het gemeentelijke energiebedrijf van ’s-Hertogenbosch.

Niet lang daarna stapte Nederland massaal over op aardgas, nadat in 1959 in Slochteren een van de grootste aardgasvelden ter wereld was gevonden. In Vlijmen zorgde dit ervoor dat in 1966 een tweede gasstation werd gebouwd, pal achter het gasstation uit 1955. Eind 1966 stapte Vlijmen over op aardgas, evenals veel andere plaatsen in deze omgeving.

De overheid stimuleerde het gebruik van aardgas enorm, met een grootscheepse publiciteitscampagne. Een heel klein relict daarvan is nog altijd te vinden aan de Demer in Heusden, waar een klein putje in het straatplaveisel, uit de jaren zestig, een opmerkelijke oproep doet aan voorbijgangers: Kookt op gas! De komst van aardgas bracht niet alleen veel gemak in de keuken met zich mee, maar was ook een enorme verbetering voor de volkshuisvesting: centrale verwarming.

In het Streekarchief ontdekken Swaans en Van Engen dat het gebruik van gas in huishoudens en bedrijven al veel ouder is dan het midden van de twintigste eeuw. Veel steden, hoe klein ze ook waren, beschikten al veel langer over een eigen gasvoorziening. Het stadsbestuur van Heusden bijvoorbeeld gaf in 1866 toestemming tot de bouw van een gasfabriek. In deze fabriek, die een particuliere onderneming was, werd gas gewonnen uit steenkool. In het Streekarchief bekijken Swaans en Van Engen de aanbestedingsvoorwaarden, die zijn opgenomen in de notulen van de gemeenteraad uit 1866. Ook komt een brief op tafel uit 1946, afkomstig van Willem van der Vorm, de schatrijke Rotterdammer die was verbonden aan de Holland America Lijn had gered en die ook bekend is als de schenker van een omvangrijke kunstverzameling aan museum Boymans van Beuningen. Hij was ook president-commissaris van de Heusdense gasfabriek. Na de Tweede Wereldoorlog werd het steeds lastiger om een kleinschalige gasfabriek rendabel te houden. Na jarenlang gesteggel tussen Van der Vorms gasfabriek en het Heusdense gemeentebestuur werden in 1953 de banden verbroken en stapte Heusden alsnog over op gas dat afkomstig was van de Staatsmijnen.

Het dorp Vlijmen beschikte zelfs over een eigen gemeentelijk Gasbedrijf. In het archief van dat gasbedrijf Vlijmen bevindt zich een telegram uit de strenge winter van 1956, waarin Staatsmijnen de gemeente waarschuwt om het gasstation vooral vorstvrij te houden. Enkele krantenknipsels werpen een goed licht op het feestelijke karakter van de ingebruikname van het Vlijmense gasnet in 1955.

Stadsgas, mijngas en aardgas hebben onze samenleving veel gebracht. Maar de oproep ‘Kookt op gas!’ vindt tegenwoordig steeds minder weerklank. De huidige discussie over gas is heel anders. De schade aan de bodem is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Op termijn nemen we afscheid van fossiele brandstoffen en zijn we aangewezen op alternatieve energiebronnen.

Het gasverdeelstation aan de Parallelweg West in Vlijmen, 1955. (foto Beeldbank SALHA nr. vlm09131)
Eerste buislegging gasbedrijf door burgemeester J. van Hout, nabij de kruising Julianastraat – Akkerstraat, september 1954 (foto Beeldbank SALHA nr. vlm00597)
De voormalige gasfabriek in Heusden, gelegen aan de Demer, nu brandweerkazerne, 1960. (foto Beeldbank SALHA nr.  waa87576)
Presentatie: 

HTR Actueel

Uitzending: 
zaterdag, 12 januari 2019 | 19:00

HTR-TV zendt zaterdag 12 januari vanaf 19.00 uur het volgende uit:

 • Pieter de Lange – AED Vrijwilliger in de gemeente Heusden
 • Werner Elshout en Berna van den Dungen – Kuijkse stratenloop
 • FC Drunen 50-jarig bestaan

Presentatie: Suzan Dorgelo

Herhaling zondagavond vanaf 20.00 uur.

Pagina's