TV Programma's

Winkelen in de gemeente Heusden

Aflevering: 
82
Uitzending: 
zaterdag, 26 januari 2019 | 19:00

De 82uitzending van De tafel van Heusden gaat over winkelen in de gemeente Heusden. De meeste inwoners van de gemeente doen hun dagelijkse boodschappen in de eigen gemeente. Daarnaast zijn er een groot aantal winkels voor non-food artikelen. Maar hoe gaat het met die winkels, is er niet te veel leegstand, hoe gaat het met het parkeren, wat is de invloed van shoppen via internet, welke ontwikkelingen zijn er en wat is de rol van de gemeente hierin? Reden genoeg voor presentator Leo Swaans om vier gasten aan De tafel van Heusden uit te nodigen.

 • Marcel van Iersel, eigenaar van een nieuwe bloemenzaak aan het Plein in Vlijmen en tevens voorzitter van Ondernemersvereniging Groot Vlijmen
 • Wilbert van der Ven, eigenaar van een speelgoedzaak in Vlijmen/Vliedberg en voorzitter van de Winkeliersvereniging Vliedberg
 • Herman van Herwijnen, voorzitter Centrummanagement Drunen
 • Thom Blankers, wethouder Werk & Economie, met onder andere de portefeuille economische zaken

De HTR-uitzending op Ziggokanaal 42 is op zaterdagavond 26 januari om 19.00 uur. Het programma wordt herhaald op zondag 27 januari om 20.00 uur.

Impressie winkelcentrum Vlijmen
Impressie winkelcentrum Vliedberg
Impressie winkelcentrum Drunen
Presentatie: 

HTR Actueel

Uitzending: 
zaterdag, 19 januari 2019 | 19:00

HTR-tv zendt zaterdagavond 19 januari vanaf 19.00 uur het volgende uit:

 • Van Dam tot Dam Bèttel
 • Dansclub Swingende Senioren Drunen
 • Opening Het Gastenhuis Vlijmen

Herhaling zondagavond vanaf 20.00 uur.

Kookt op gas!

Aflevering: 
39
Uitzending: 
vrijdag, 18 januari 2019 | 19:00

In aflevering 39 treffen presentator Leo Swaans en streekarchivaris Hildo van Engen elkaar op de grens van Vlijmen en Nieuwkuijk bij een klein maar fraai gebouwtje dat de meeste voorbijgangers waarschijnlijk nooit is opgevallen. Het is het eerste gasstation van Vlijmen, dat diende om de gasdruk te kunnen regelen en het gasverbruik te meten. Het werd opgeleverd in 1954, nadat burgemeester Van Hout eerder dat jaar met feestelijk vertoon de eerste gasbuis in de grond had gelegd. In een nog feestelijker entourage werd in 1955 door Commissaris van de Koningin De Quay symbolisch de eerste Vlijmense gasvlam ontstoken. Aanvankelijk was het aantal aansluitingen zo gering, dat het verbruik soms niet kon worden gemeten. Toch ontving het Gemeentelijk Gasbedrijf van Vlijmen binnen enkele maanden al vijfhonderd verzoeken om een aansluiting. Dit gas was zogeheten ‘mijngas’ of ‘cokesovengas’, dat werd vervaardigd uit steenkool. Het gas was afkomstig van de Staatsmijnen in Zuid-Limburg. Er was voor de infrastructuur een nauwe samenwerking met het gemeentelijke energiebedrijf van ’s-Hertogenbosch.

Niet lang daarna stapte Nederland massaal over op aardgas, nadat in 1959 in Slochteren een van de grootste aardgasvelden ter wereld was gevonden. In Vlijmen zorgde dit ervoor dat in 1966 een tweede gasstation werd gebouwd, pal achter het gasstation uit 1955. Eind 1966 stapte Vlijmen over op aardgas, evenals veel andere plaatsen in deze omgeving.

De overheid stimuleerde het gebruik van aardgas enorm, met een grootscheepse publiciteitscampagne. Een heel klein relict daarvan is nog altijd te vinden aan de Demer in Heusden, waar een klein putje in het straatplaveisel, uit de jaren zestig, een opmerkelijke oproep doet aan voorbijgangers: Kookt op gas! De komst van aardgas bracht niet alleen veel gemak in de keuken met zich mee, maar was ook een enorme verbetering voor de volkshuisvesting: centrale verwarming.

In het Streekarchief ontdekken Swaans en Van Engen dat het gebruik van gas in huishoudens en bedrijven al veel ouder is dan het midden van de twintigste eeuw. Veel steden, hoe klein ze ook waren, beschikten al veel langer over een eigen gasvoorziening. Het stadsbestuur van Heusden bijvoorbeeld gaf in 1866 toestemming tot de bouw van een gasfabriek. In deze fabriek, die een particuliere onderneming was, werd gas gewonnen uit steenkool. In het Streekarchief bekijken Swaans en Van Engen de aanbestedingsvoorwaarden, die zijn opgenomen in de notulen van de gemeenteraad uit 1866. Ook komt een brief op tafel uit 1946, afkomstig van Willem van der Vorm, de schatrijke Rotterdammer die was verbonden aan de Holland America Lijn had gered en die ook bekend is als de schenker van een omvangrijke kunstverzameling aan museum Boymans van Beuningen. Hij was ook president-commissaris van de Heusdense gasfabriek. Na de Tweede Wereldoorlog werd het steeds lastiger om een kleinschalige gasfabriek rendabel te houden. Na jarenlang gesteggel tussen Van der Vorms gasfabriek en het Heusdense gemeentebestuur werden in 1953 de banden verbroken en stapte Heusden alsnog over op gas dat afkomstig was van de Staatsmijnen.

Het dorp Vlijmen beschikte zelfs over een eigen gemeentelijk Gasbedrijf. In het archief van dat gasbedrijf Vlijmen bevindt zich een telegram uit de strenge winter van 1956, waarin Staatsmijnen de gemeente waarschuwt om het gasstation vooral vorstvrij te houden. Enkele krantenknipsels werpen een goed licht op het feestelijke karakter van de ingebruikname van het Vlijmense gasnet in 1955.

Stadsgas, mijngas en aardgas hebben onze samenleving veel gebracht. Maar de oproep ‘Kookt op gas!’ vindt tegenwoordig steeds minder weerklank. De huidige discussie over gas is heel anders. De schade aan de bodem is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Op termijn nemen we afscheid van fossiele brandstoffen en zijn we aangewezen op alternatieve energiebronnen.

Het gasverdeelstation aan de Parallelweg West in Vlijmen, 1955. (foto Beeldbank SALHA nr. vlm09131)
Eerste buislegging gasbedrijf door burgemeester J. van Hout, nabij de kruising Julianastraat – Akkerstraat, september 1954 (foto Beeldbank SALHA nr. vlm00597)
De voormalige gasfabriek in Heusden, gelegen aan de Demer, nu brandweerkazerne, 1960. (foto Beeldbank SALHA nr.  waa87576)
Presentatie: 

HTR Actueel

Uitzending: 
zaterdag, 12 januari 2019 | 19:00

HTR-TV zendt zaterdag 12 januari vanaf 19.00 uur het volgende uit:

 • Pieter de Lange – AED Vrijwilliger in de gemeente Heusden
 • Werner Elshout en Berna van den Dungen – Kuijkse stratenloop
 • FC Drunen 50-jarig bestaan

Presentatie: Suzan Dorgelo

Herhaling zondagavond vanaf 20.00 uur.

HTR Actueel

Uitzending: 
zaterdag, 5 januari 2019 | 19:00

HTR-TV zendt zaterdagavond 5 januari vanaf 19.00 uur het volgende uit:

 • Harrie Timmermans, voorzitter van PSV supportersvereniging.
 • Dennis Münninghoff over de ‘Open Mic’ Avonden.
 • Ell de Gouw over de Vrijtijdsmarkt in de Caleidoscoop.

Herhaling zondagavond vanaf 20.00 uur.

Wereldkampioen Michael van Gerwen

Uitzending: 
vrijdag, 4 januari 2019 | 19:00

HTR zendt vanavond om 19.00 uur de persbijeenkomst uit van wereldkampioen Michael van Gerwen!

Terugblik 2018

Uitzending: 
zaterdag, 29 december 2018 | 19:00

De afgelopen jaren werd voor de laatste uitzending van het jaar steeds de burgemeester uitgenodigd voor een terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik op het komende jaar. Het kennismakingsinterview met de nieuwe burgemeester Willemijn van Hees is echter in november uitgezonden. De burgemeester zit nu in haar eerste 100 dagen van haar functie. Reden om op een andere manier terug te blikken op 2018. Presentator Leo Swaans ontvangt in de HTR-studio de volgende gasten.

 • Martijn van Esch, fractievoorzitter van DMP, de winnaar van de verkiezingen, tevens formateur van de huidige coalitie en voorzitter van de vertrouwenscommissie bij de benoeming van de nieuwe burgemeester.
 • Judith van den Berg, coördinator Kunst & Cultuur van de gemeente Heusden.
 • David Lebrun, pastoor van de Augustinusparochie met kerken in Vlijmen, Nieuwkuijk en Haarsteeg
 • Kees Klijn, freelance journalist voor o.a. het Brabants Dagblad, waaronder veel sportverslagen. 

Samen bespreken ze 2018 vanuit een politieke, culturele, kerkelijke en sportieve invalshoek.

De HTR-uitzending op Ziggokanaal 42 is op zaterdagavond 29 december om 19.00 uur. Het programma wordt herhaald op zondag 30 december om 20.00 uur.

De gasten en de presentator van de decemberuitzending van De tafel van Heusden, v.l.n.r. Martijn van Esch, David Lebrun, Leo Swaans, Judith van den Berg en Kees Klijn
Presentatie: 

De Oudheusdense sluis

Aflevering: 
38
Uitzending: 
vrijdag, 21 december 2018 | 19:00

In aflevering 38 treffen presentator Leo Swaans en streekarchivaris Hildo van Engen elkaar bij de Oudheusdense sluis in de Elshoutse Zeedijk.

Voordat zij dat doen, nemen zij een kijkje bij de Koningsvliet, een kanaal dat voor de waterbeheersing in de gemeente Heusden van groot belang is. Hier is niet alleen goed te zien dat de afwatering in deze regio van oost naar west verloopt, maar ook dat de eeuwenoude ontginningspercelen van noord naar zuid in het landschap liggen. De Koningsvliet dateert pas uit de tijd van de ruilverkaveling, in de jaren zestig, maar voor die tijd waren er voorgangers zoals de Gorscheweise Wetering en de Wijde Waterloop. Deze verdwenen wateren kwamen uit op de Elshoutse Zeedijk, waar enkele sluisjes ervoor zorgden dat het water verder kon worden afgevoerd.

Anders dan vaak wordt gedacht, is de Elshoutse Zeedijk niet ontstaan als bescherming tegen water uit de zee. De naam gaat terug op het woord ‘zegedijk’, wat de betekenis heeft van een zijkade. Deze kade zorgde ervoor dat het water uit de Oudheusdense en Elshoutse ontginningen werd tegengehouden en naar het noordelijker gelegen Oude Maasje werd geleid. De kade voorkwam ook overlast van water uit het westen. De oorsprong van deze zijkade ligt vermoedelijk in een oeroude oeverwal van het Drunens Loopke, een stroompje dat in het landschap langs de Zeedijk nog altijd te herkennen is. Pas na de Sint-Elisabethsvloed van 1421 ging de Elshoutse Zeedijk daadwerkelijk bescherming bieden tegen water uit de zee. Diverse wielen langs de dijk vormen het bewijs dat hier herhaaldelijk dijkdoorbraken hebben plaatsgevonden.

Onder aan de dijk staan Swaans en Van Engen stil bij twee naast elkaar gelegen sluisjes, de Dubbele Sluis en de Oudheusdense sluis. Beide sluizen zijn een Rijksmonument, en werden onlangs grondig gerestaureerd. De verschillende soorten baksteen in de Oudheusdense sluis geven al aan dat deze een hoge ouderdom moet hebben. Dat blijkt ook in het Streekarchief. Swaans en Van Engen bekijken er een declaratie uit 1646, toen een aannemer reparatiewerkzaamheden aan het sluisje verrichtte. Een andere tekst, uit 1793, laat zien dat het bestuur van de heerlijkheid Oudheusden en Elshout in dat jaar het militaire bevel kreeg om de Oudheusdense sluis dicht te maken. Dat had te maken met de dreigende komst van het Franse leger, die ervoor zorgde dat veel gebieden onder water werden gezet. De afsluiting van de Oudheusdense sluis moest ervoor zorgen dat een eventuele inundatie van het gebied rondom de vesting Heusden zou slagen. Een derde archiefstuk is afkomstig uit het dorpsarchief van Drunen. Halverwege de achttiende eeuw was er een conflict tussen het dorpsbestuur van Drunen en enkele inwoners van Elshout, die verplicht waren om bij te dragen aan het onderhoud van het Drunense gedeelte van de Zeedijk. Toen zij dat weigerden, ontstond er een ongemakkelijke situatie, die een paar jaar later door tussenkomst van enkele personen tot een oplossing werd gebracht: een vroeg voorbeeld van ‘mediation’.

Op een kaart uit het begin van de twintigste eeuw is de van noord naar zuid lopende verkavelingsstructuur van de Elshoutse ontginningen goed te zien.
De Oudheusdense Sluis in de Elshoutse Zeedijk in 1963 (Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Beeldbank, WAA85975, foto: J. de Bont, Waalwijk).
Hildo van Engen en Leo Swaans tijdens de opname van Het Streekarchief (foto: Ad Kraamer).
Presentatie: 

HTR Actueel

Uitzending: 
zaterdag, 15 december 2018 | 19:00

HTR-TV zendt zaterdagavond 15 december vanaf 19.00 uur het volgende uit:

 • Wethouder Peter van Steen en Theo Nelissen ( St.Leergeld) over armoedebeleid in Heusden
 • Nieuwe voorzitter Inloophuis TOON
 • Boek en documentaire over leven en lijden Eelco de Gooijer
 • Documentaire ‘t is goed zo’
  Aansluitend na HTR-Actueel wordt de documentaire ‘t is goed zo’ over Eelco de Gooijer uitgezonden. Twee jaar geleden ‘mocht’ Eelco eindelijk na jarenlang psychisch lijden op een waardige manier overlijden. Deze documentaire is vanwege de filmrechten helaas NIET terug te zien via HTR TV/gemist.

Pagina's