Een gezin met veertien kinderen

Uitzending: 
donderdag, 3 mei 2018 | 19:00

Vroeger was het heel normaal: grote gezinnen. Vader en moeder Van Heeswijk uit Drunen kregen maar liefst 14 kinderen in 20 jaar tijd. 8 jongens en 6 meisjes.
Hoe ging het er aan toe in zo’n groot huishouden? Werden de jongsten opgevoed door de ouders of door hun oudere broers en zussen? Was er veel verschil in opvoeding tussen de oudsten en de jongsten binnen het gezin?
Vier kinderen Van Heeswijk vertellen in ‘Anders dan Anders’ aan Jacqueline Fenn over hoe hard ze allemaal moesten werken en de dagelijkse gang van zaken in die tijd. Want er kwam toch heel wat bij kijken met die grote kinderschaar.

Presentatie: