Gerard Schiedon - Contour de Twern/BIJEEN organiseren activiteiten voor jong en oud