Harrie Kops

Uitzending: 
donderdag, 5 december 2019 | 19:00

In deze aflevering van ‘Anders dan Anders’ is gemeentebode Harrie Kops te gast.
Op 21 november j.l. nam Harrie na 33 jaar afscheid van ‘zijn’ gemeentehuis. Want zo voelde het voor hem. Maar nu mag hij van zijn pensioen gaan genieten. Tijdens de drukbezochte afscheidsreceptie werden er heel veel lovende woorden gesproken. Uit de diverse toespraken bleek wel dat Harrie bij velen geliefd is. Vooral zijn dienstbaarheid aan iedereen werd geprezen. Harrie is altijd een hardwerkende en onmisbare kracht op de achtergrond geweest. Hij heeft uiteraard heel veel gezien en meegemaakt in de loop van al die jaren. Hij heeft bijvoorbeeld 8 burgemeesters meegemaakt. Aan presentatrice Jacqueline Fenn vertelt hij wat het beroep gemeentebode inhoudt en natuurlijk ook over zijn leukste herinneringen aan zijn tijd op het gemeentehuis. En hoe hij, samen met zijn vrouw Charlotte, zijn vrije tijd wil gaan invullen.