Het voormalig kasteel van Herpt

Uitzending: 
vrijdag, 16 oktober 2015 | 19:00

Vanaf vrijdag 16 oktober zendt de Heusdense Televisie en Radio Stichting (HTR) een nieuwe aflevering uit van Het Streekarchief.

In Het Streekarchief vertelt streekarchivaris Hildo van Engen, directeur van het streekarchief Langstraat Heusden Altena, iedere maand kort over een bijzonder archiefstuk wat veilig opgeborgen ligt in het streekarchief in Heusden.

In deze achtste uitzending neemt Van Engen presentator Leo Swaans mee naar de plaats van het voormalig kasteel van Herpt. In de middeleeuwen was het kasteel van Herpt een versterkt huis met een torentje in de Heerlijkheid Herpt en Bern. Een ets uit 1743 geeft de eenvoud van het kasteel aan.

Hoewel het kasteel er niet meer staat en er ook geen restanten zichtbaar zijn, is het gissen voor van Engen en Swaans om de juiste locatie te vinden. Met behulp van een kaart uit 1734 gaat het tweetal op zoek naar de juiste plek van het kasteel. Sporen in het landschap tonen aan dat het kasteel waarschijnlijk stond op een perceel aan de huidige Watersteeg. Op dit perceel staan nu enkele huizen.

Van Engen laat vervolgens in het streekarchief een flink dossier zien van de openbare verkoop van het kasteel in 1814 aan Heusdenaar Johan Albert Rietvelt (1755-1832). Samen met 51 percelen grond werden in drie dagen tijd in ‘het gelagh’ van Verhoeven in Herpt het kasteel, de daarbij horende heerlijke rechten en de stukken grond geveild. Blikvanger van dit dossier is het grote aanplakbiljet wat voor deze veiling gedrukt werd. Wat Herpt, door de verkoop aan Rietvelt, met de Heerlijkheid Sprang te maken kreeg, legt van Engen uiteraard ook uit.

De uitzending van Het Streekarchief is te zien op Ziggokanaal 42 vanaf vrijdag 16 oktober om 19.00 uur. Daarna worden de uitzendingen met enige regelmaat herhaald

Een ets uit 1743 met het voormalige kasteel van Herpt (Collectie SALHA)