Kamperen in Drunen

Uitzending: 
vrijdag, 15 juni 2018 | 19:00

In de laatste aflevering voor de zomer ontmoeten presentator Leo Swaans en streekarchivaris Hildo van Engen elkaar bij Drunen, om te zien wat er nog resteert van het voormalige kampeercentrum De Klinkaert. Vanaf het begin van de vorige eeuw kwam het binnenlands toerisme in zwang. Aanvankelijk was vooral kamperen populair. In deze regio was vooral het bosrijke gebied bij Drunen en Giersbergen in trek. Kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog begon de toenmalige gemeente Drunen hier een eenvoudig kampeerterrein, dat zich vanaf het midden van de jaren vijftig ontwikkelde tot een uitgebreid vakantiecentrum met slaapzalen, tientallen bungalows, en vaste en tijdelijke kampeerplekken. Kampeercentrum De Klinkaert stond onder toezicht van een stichtingsbestuur, dat naast burgemeester en raadsleden aanvankelijk ook bestond uit vertegenwoordigers van de kerk, de middenstand en de scouting. In de jaren zestig en zeventig werd De Klinkaert een paar keer uitgebreid en gemoderniseerd. De camping beschikte toen over zo’n 600 kampeerplekken, waar in het hoogseizoen om en nabij 2500 vakantiegangers verbleven. De Klinkaert heeft tot in de jaren tachtig bestaan. Er is toen nog een poging gedaan de camping te privatiseren, maar toen dat onhaalbaar bleek is besloten het terrein terug te geven aan de natuur.

Afgezien van een oude asfaltweg en een kampeerweide vinden Swaans en Van Engen van de camping nog maar weinig terug. Anders is dat in het archief, waar De Klinkaert veel sporen heeft nagelaten. Een kleine selectie uit de bewaard gebleven stukken laat zien wat de inbreng is geweest van de Nederlandse Kampeerraad bij de totstandkoming van het kampeercentrum, welke regels er in de jaren vijftig voor kampeerders golden, en waarom vakantiegangers in 1977 nogal ontevreden waren over het niveau van het sanitair en van de prijzen in de kampwinkel.

De uitzending van Het Streekarchief is te zien op Ziggokanaal 42 vanaf vrijdag 15 juni om 19.00 uur. Daarna worden de uitzendingen met enige regelmaat herhaald.

Tentenkamp op camping De Klinkaert (foto: SALHA, beeldbank, DRN02134)
Een van de bungalows op De Klinkaert (foto: SALHA, beeldbank, DRN02115)
Het hoofdgebouw van de camping (foto: SALHA, beeldbank, DRN02142)