TV Programma's

Drunense brandweer

Aflevering: 
48
Uitzending: 
vrijdag, 20 december 2019 | 19:00

Aflevering 48 uit deze reeks staat in het teken van de Drunense brandweer. Presentator Leo Swaans en streekarchivaris Hildo van Engen brengen een bezoek aan de brandweerkazerne van Drunen. Al decennialang kent Drunen een eigen, vrijwillig brandweerkorps. De aanleg van een waterleidingnet in Drunen, kort voor de Tweede Wereldoorlog, zorgde ervoor dat op verschillende plekken in het dorp slangenwagentjes konden worden geplaatst. Maar bij uitslaande branden was zwaarder materieel vereist. Omdat een nieuwe brandweerauto te kostbaar was, kon kort na de oorlog een zogenaamde ‘bellenwagen’ worden omgebouwd tot een brandweerauto die aan de eisen van de tijd voldeed. Deze Austin bood ruimte aan tien brandweerlieden, 200 meter slang en 500 liter water. Een aanhanger diende als motorspuitwagen.

Momenteel wordt gezocht naar een geschikte plek voor een nieuw onderkomen voor de Drunense brandweer, ter vervanging van de huidige kazerne aan de Wilhelminastraat uit het eind van de jaren zeventig. Hier vrijwel naast, op een bij het raadhuis behorend terrein aan de Stationsstraat bevond zich voordien de Drunense brandweerkazerne. Deze kazerne werd rond 1950 uitgebreid en voorzien van een slangentoren en een oefenterreintje. Dit gebeurde naar een ontwerp van de in Vught gevestigde architect Edmond Nijsten, die onder meer naam maakte met tal van kerkelijke gebouwen en met woningen in de stijl van de Amsterdamse school.

Uiteraard nemen Swaans en Van Engen ook in deze aflevering enkele archiefstukken onder de loep. Een jaarverslag van de brandweer uit 1952 laat zien dat er in Drunen voldoende brandputten waren, maar dat er verder niet veel mogelijkheden waren om in voorkomende gevallen grote hoeveelheden water aan te spreken. En een document uit 1731 laat zien dat de angst voor brandgevaar en strenge preventiemaatregelen van alle tijden zijn.

Defilé met het materieel van de Drunense brandweer, 1958 (foto: SALHA)
Demonstratie door de Drunense brandweer, 1958 (foto: SALHA)
Het brandweerkorps van Drunen in 1975 (foto: SALHA)

Kerst met het Jostibandorkest ontroert en verbindt

Uitzending: 
donderdag, 19 december 2019 | 19:00

Vuurkorven, een prachtig aangelichte kerk en de vele kraampjes van het Candle Light Shopping vormden het prachtige decor van de Kerstconcerten met het Jostibandorkest, georganiseerd door de Protestantse Gemeente Heusden en Wat bezielt Heusden. In een afgeladen Catharijnekerk in Heusden verzorgde het Jostibandorkest op vrijdag 13 december voor ruim 750 bezoekers twee schitterende kerstconcerten. Daarbij werd door jong en oud volop meegezongen en vormden de bezoekers samen één groot kerstkoor. Een concert dat ontroerde en verbond.

In het Jostibandorkest leren zo'n 140 mensen met een verstandelijke beperking een instrument bespelen. Deze muziekformatie is het grootste orkest ter wereld met mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 1966 is dit orkest uit Zwammerdam over heel de wereld actief. De muziek is een prima uitlaatklep voor mensen met een verstandelijke beperking. Overigens denkt de band nooit in beperkingen, maar juist in mogelijkheden. De dynamische optredens vormen hiervoor het levend bewijs. Dit tot groot enthousiasme van het publiek, ook in Heusden.

Pagina's